Без дублиране на линии от автотранспорта, електротранспорта и междуселищните линии - това ще бъде основен критерий при дългоочакваното актуализиране на транспортната схема на община Русе. Предвидено е да се...