През 2012 година такса битови отпадъци за някои имоти на гражданите скочи осезателно спрямо 2011-а. Не става дума за грешка или умисъл, просто това се дължи на промяна в общинската наредба, обясни Даниела Робева, шеф на дирекция „Местни данъци и такси“. 
Повод да потърсим мнението й стана пресконференция на Бойко Никифоров от „Бъдеще за Русе“, който обвини Общината, че му е начислила неправомерно по-големи задължения за имот в Пухлево дере. Въпреки че става дума за жилище, налозите ми за него са сметнати като за промишлен имот, коментира Никифоров. 
От 2012 година промилите вече не зависят от това дали собствеността е на физически или юридически лица, а единствено от предназначението на имота - жилищно или нежилищно, обясни Даниела Робева. В резултат на това изменение, ако граждани притежават земя или двор в промишлените зони на Русе, то за тях такса битови отпадъци се изчислява по по-високия промил, предвиден за нежилищни имоти. За самата сграда в парцела, ако тя е със статут на жилище, таксата се смята по промила за жилищни имоти и съответно размерът й ще е по-нисък, обясни Робева.
Специално за имота на Никифоров тя съобщи, че той е деклариран през 1998 г. като жилище, второстепенна постройка към жилището и земя. Оттогава досега нищо в статута на имота не било променено, но заради цитираната вече наредба такса битови отпадъци само за земята е начислена като нежилищна.
Не би следвало имотите да се разглеждат еднозначно, защото в голямата си част те имат смесено предназначение и за всеки обект или земя има изчислена данъчна оценка, върху която се начисляват съответните промили за жилищни или нежилищни имоти, коментира още шефката на дирекция „Местни данъци и такси“.