Заради заповед на директора на РЗОК-Русе Калоян Копчев Университетска болница-Русе е претърпяла загуби за над 97 000 лева, като в това число не влизат пропуснатите ползи от работата с ангиографския апарат. Това сочи сметката, направена от ръководството на болницата, след като беше публикувано решението на Върховния административен съд, в което ясно се казва, че отказът на Калоян Копчев да сключи договор с болницата по клинична пътека за инвазивна кардиология в продължение на девет месеца, е бил абсолютно незаконосъобразен. Сагата започна през миналото лято, когато  директорът на Здравната каса в Русе отказва да сключи с УМБАЛ-Русе допълнително споразумение, с което фондът да поеме финансирането на дейностите по инвазивна кардиология. В болницата вече е пристигнал чисто нов апарат, купен с европейски средства, който обаче няма как да заработи поради липса на договор с касата. Факт е, че консумативите са скъпи и пациентите не могат да поемат финансовата тежест, но пък нали точно в това е смисълът на солидарната система на здравно осигуряване. Мотивите на директора Копчев са, че по закон няма как след месец декември една болница да въведе нова дейност и тя веднага да бъде финансирана от касата - това противоречало на закона за бюджета на фонда. 
Оказва се, че не е така - това изобщо не е нова дейност, а нов, съвременен метод за изследване в кардиологията, която пък в УМБАЛ-Русе съществува поне от 50 години. До този извод достигат административните съдии в Русе, а след това имат потвърждение от колегите им във ВАС. Решението не подлежи на обжалване. 
Жалбата всъщност е за УМБАЛ-Русе, тъй като докато такъв договор не е сключен между болницата и касата, са се трупали загуби. Не пропуснати ползи, а истински загуби - за заплати и осигуровки на наетите лекари; за обучение на медицинския персонал; за амортизации на апарата /не се използва, но тези такси остават/; за експертни заключения за йонизираща среда /то няма такава, но експертизите също са задължителни/ и за консумативите, използвани за поддръжка на апарата. Тази сума надхвърля 97 000 лева. Още по-изразителна е таблицата с пропуснатите ползи, които клонят към милион лева.
Върхът в последствията от тази ограничаваща заповед е, че при сключването на договор за следващата година /2017 г., б.а./ се вземат предвид извършените дейности за предходната, в която самата каса е ограничила работата. Не сте работили с касата, нямате предвидени суми!
През този период, в който новият ангиограф в болницата не е работил, хората не са оставени без медицински грижи. Частната кардиология работеше и поемаше всички нуждаещи се. Фактически пациентите не са страдали, тъй като в Русе има наистина прекрасни специалисти, независимо в кое лечебно заведение работят. Въпросът тук е дали тази ограничаваща заповед от страна на директора на РЗОК Калоян Копчев е била обективна. 
Писмо със становище по случая е изпратено до министъра на здравеопазването, до управителя на НЗОК и до Надзорния съвет на касата. Съдът ще разгледа и иска за пропуснати ползи на болницата.