Шофьорка на „Ауди 80“ е осъдена да плати 1269,65 лева на Гаранционния фонд, и то със законната лихва върху тях. Причината е, че в края на юли 2011 г. В.П. не спазила дистанция, докато се движила по „Борисова“ и бутнала задницата на служебна „Дачия Логан“. 
Жената била глобена със 160 лева заради катастрофата, но се оказало, че застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобила е прекратена, защото собственикът на колата просрочил вноска. По тази причина стойността на ремонта на дачията била покрита от Гаранционния фонд, който пък си потърсил парите от причинилата катастрофата шофьорка. 
Тя обаче отказала да плати с аргумента, че по времето, когато застрахователният договор е прекратен, застрахователната компания е била длъжна да уведомява клиентите, а в случая това не е сторено и следователно парите се дължат от дружеството, а не от нея. Вторият й мотив бил, че е изтекла погасителната давност, защото от инцидента на пътя до завеждането на иска са минали повече от 5 години. 
Районният съд обаче не се съгласил с нито едно от твърденията на В.П. След като се разровил из старите норми, съдът открил, че ако застрахователят не уведоми навреме клиента си за прекратяване на договора, той може да бъде глобен, но това не се отразява върху отношенията му с даден шофьор. Давността пък се смята не от датата на инцидента, а от изплащането на обезщетението и така се оказало, че то не е погасено. 
Затова В.П. била осъдена не само да върне парите, които Гаранционният фонд дал за ремонта на дачията, но и да му покрие разноските по делото от 384.79 лева.