Само три оферти за общо 1310 декара бяха подадени на търга за пасища и мери от държавния поземлен фонд, който се проведе в Областна дирекция „Земеделие и гори“. Животновъди кандидатстваха за 148 декара в община Борово, 923 дка във Ветово и 239 дка в Иваново. За трите парцела от ДПФ е подадена по една оферта от трима различни човека, които получават терените без наддаване на първоначалната цена. За пасищата в Борово тя е 7 лв./дка, а за Ветово и Иваново - по 9 лв./дка, съобщи директорът на ОД „Земеделие“ - Русе Борислава Братоева.
 Със заповед на земеделския министър в Русенско бяха предложени за отдаване на животновъди 5079 декара. След провеждането бяха пласирани само 22% от тях, за които животновъдите тепърва ще трябва да преведат обещания наем и да подпишат договори. 
Фермерите взеха всичките 923 дка в община Ветово, но във всички останали има още останали парцели. Най-голяма част от тях са в общините Иваново и Ценово с над 1000 дка свободни пасища и мери. В община Борово за отдаване за срок от 1 година остават над 400 дка, в Бяла - 19 дка, Русе - 584 дка, Две могили - 147 дка. В списъка нямаше предложени пасища и мери в Сливо поле.
Нямаше кандидати и за 12 декара ливади в землищата на Писанец и Русе, които се предлагаха за същия срок от една година.
Дали оставащите свободни пасища и мери ще се пуснат на втори търг ще трябва да реши министърът на земеделието с оглед на това има ли наличен интерес или не. В търга могат да участват регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни - физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.