Две грамадни напълно изсъхнали дървета се издигат и стърчат печално над обрасналия с диворастящ храсталак алпинеум в Парка на младежта. Някога това беше любимо място за игра на децата, за катерене, за криеница, като създаваше илюзията, че внезапно от горещия крайречен Русе попадаш в планината. Сега тук на воля расте див орех, който вече се е издигнал достатъчно нависоко и завзема все по-обширни територии. Подивялото място, създадено преди десетилетия като една от специалните атракции на парка с донесени тук грамадни скални късове, се е превърнало в място, което са си харесали русенски байкъри за техните екстремни упражнения. И все пак, това едва ли означава, че подкастрянето на клонаците и храстите е излишно.