8 нови еднотипни търговски павилиона поръчва общината за организирането на временни базари, става ясно от обявената обществена поръчка за изработката и монтажа им. Стойността на обявлението е 50 000 лева. Павилионите ще са с размери 2 на 2 метра и високи 2.25 м. Те ще са с ПВЦ обшивка от термопанели с дебелина 4 см и дървен под, а покривът ще е едноскатен с външно отводняване. Всеки ще е с врата, прозорец и подпрозоречен перваз, снабден с електричество и осветителна инсталация. Павилионите са преместваеми обекти и ще се монтират на определено от общината място, съгласно одобрената схема на преместваемите обекти. Затова трябва да са изработени така, че да позволяват многократен монтаж и демонтаж. Предвидено е стойността на поръчката да покрие и обучението на обслужващия персонал на общината за монтаж и демонтаж на павилионите. Оферти ще се приемат до 9 август.