14 400 лева ще получи фирмата, която ще надзирава строителните дейности при ремонта на сградата на комплекса за социални услуги за деца и семейства в квартал „Родина“. Това става ясно от обявената обществена поръчка за избор на изпълнител. А иначе предстои цялостно обновяване на сградата и дворното пространство, като ще се въведат мерки за енергийна ефективност и за достъпна среда. На покрива на комплекса ще бъде монтирана система от плоски слънчеви колектори за задоволяване на нуждите от битова гореща вода. В двора ще се обособи мултифункционално игрище, площадки за изнесени уроци на открито, ще има ново озеленяване и места за сядане и отдих, а съществуващите детски площадки ще се запазят. Проектът за ремонта е на стойност 1,4 млн. лева и е с продължителност 30 месеца, като предвидените строителни дейности няма да нарушат ползването на социалните услуги на територията на комплекса.