Икономическите възприятия на българите като цяло остават по-скоро негативни през юли, но се движат в положителна посока, сочи ежемесечното национално представително изследване на „Галъп интернешънъл“. Докато преди две години 47% от анкетираните са очаквали влошаване на общото икономическо положение на страната, сега този дял се е свил до 28%. 39% очакват положението да остане същото, а само 15% - да се подобри. Сега сме в една от фазите на най-нисък песимизъм за икономиката в последното десетилетие, отбелязват от социологическата агенция.
Индексът на очакванията за материалното положение е в една от най-високите си точки от няколко години насам. Той заема стойности от +1 до -1 и тъй като негативизмът традиционно преобладава, е с минусови стойности. В последните месеци обаче негативизмът в известна степен се разсейва.
Усещането на 62% от българите е, че цените ще нарастват в следващите 2-3 месеца. 23% смятат, че ще останат същите, а 2% - че ще намаляват. Само преди три месеца обаче 78% очакваха ръст в цените, а само 13% смятаха, че те ще се запазят на същите нива.
Спадат и очакванията за безработицата. През юли 41% очакват тя да остане същата, 26% - да расте, а 11% да намалява. Тези 26% са най-ниската стойност на очаквания за безработица в последните няколко години. През 2010 г. този дял беше 77%, през 2011 г. - 58%, през 2015 г. - 43% и т.н.