Шест от всеки десет русенски домакинства нямат заделени пари, за да посрещнат непредвидени разходи. Те се затрудняват да покрият спешни случаи като неотложен ремонт на жилището и колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др. 44.1% не могат да осигурят всеки втори ден на трапезата си месо, пилешко или риба. Почти две трети - 63.8%, не са в състояние да платят дори едноседмична почивка извън дома. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро от ежегодно провежданото наблюдение на доходите и условията на живот. 

26.3% или над една четвърт от русенските домакинства не притежават автомобил. 
8.7% нямат автоматична перална машина - явно този домакински уред се смята за нетолкова полезен, колкото телевизора и мобилния телефон, с каквито не разполагат съответно само 2% и 2,6%. 
Както „Утро“ вече писа, през 2016 г. 33.3% от населението в Русенска област живее в тежки материални лишения, което характеризира региона като един от средните по този показател в страната. За 2016 г. в областта размерът на линията на бедност е 301.17 лв. средномесечно на член на домакинство, като под прага на тази линия са живели 20.7% от населението на областта или около 46.7 хил. души. 
Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за областта намалява с 12.7% (при средно намаление с 5.4% за страната), а относителният дял на бедното население нараства с 6.5 процентни пункта, докато в национален мащаб е регистрирано увеличение от 0.9 пункта. Намалението на линията на бедност в област Русе спрямо предходната година е свързано приоритетно с намаление в средния размер на дохода от труд. През 2015 г. по равнище на показателя областта заемаше четвърта позиция.