Двойно повече книги и брошури са издадени през миналата година в Русенска област, показват данните на Териториално статистическо бюро Север. В сравнение с 2015 г. излезлите заглавия на книги нарастват със 105.9% до 245. Общият им тираж е 45 хил. броя, което е с 50% повече от предходната година. 
Данните показват, че издадените книги са най-вече за „вътрешна консумация“ - средният им тираж е 177 броя, докато през предходната година е бил 235. Тъжен факт е, че търсенето на книги намалява и може би скоро читателите ще станат по-малко от писателите. 
Същото показва статистиката и за издадените брошури. Броят на заглавията през миналата година нараства със 114.3% до 15, но средният им тираж е 120 броя при 314 за 2015 година.