10 творци от цялата страна, сред които и трима от Русе, подадоха заявки за участие в конкурса за изработката на идеен проект за паметник на Васил Левски. Това съобщи за „Утро“ арх.Орлин Неделчев, който е част от инициативния комитет, създаден преди около девет месеца с идеята за издигане на монумента. Той припомни, че срокът за регистрацията в пленера изтече в понеделник следобед, и посочи, че участниците, които са подали заявки, са разнообразни и са все известни имена. Крайният срок за предаването на проектните решения е 29 септември, а за най-добрите разработки са предвидени и парични награди. 10 000 лева ще получи класираният на първо място, 3000 лв. - за второ място, и 2000 лв. - за трето. Наградният фонд за конкурса е осигурен от бюджета на общината.
Състезанието е за обемно пространствено и архитектурно-скулптурно проучване и идеен проект за паметник на Васил Левски. Това е открит национален пленер, в който ще се състезават свободни творчески идеи с основна цел създаване на запомнящ се, интересен, оригинален образ в прослава на Дякона в Русе.
Паметникът на Левски ще е разположен в Парка на възрожденците. Образът трябва да бъде изпълнен в максимално реалистичен стил, а фигурата не трябва да бъде по-висока от 3 метра без постамента. 
Проектите ще се оценяват от комисия с представители на Камарата на архитектите, Съюза на архитектите, Съюза на художниците, на общината, на инициативния комитет и на историческия музей. При критериите водещо ще е постигането на въздействащо обемно пространствено решение при съобразяване с целите на пленера, като това ще носи 70 точки. С по-малка тежест от 20 точки ще е критерият за вписване на композицията на паметника в прилежащата градска и ландшафтна среда чрез синтеза за архитектурата и монументалното изобразително изкуство. По 5 точки ще носят икономическата обосновка на проектното решение и срокът за изпълнение на паметника и благоустройството около него.  
За изграждането на монумента и за облагородяване на района около него са необходими 150 000 лева. Максималният срок за реализацията пък е 12 месеца и започва да тече от подписването на договара за изпълнение.  
Всички проектни разработки, получени за пленера, ще бъдат представени в изложба, а гражданите ще могат да направят и собствена класация, като членовете на комисията, която ще определи победителя, ще се съобразят с мнението им. След като има одобрен вид на паметник, ще започне кампания за събиране на средства, която няма да се ограничи само на русенска територия. Очаква се следващата есен Русе да има паметник на Левски.