Жътвата на есенниците е практически приключила в Русенско, като прибраното зърно в хамбарите е близо 400 хил. тона, показват данните на аграрното министерство. Добивите са с 15-20 на сто повече отколкото през миналото лято, но част от площите бяха поразени от падналите градушки най-вече в общините Сливо поле и Две могили. 
От засетите 555 хил. декара с пшеница средният добив е 609 кг, а общото количество доближава 340 хил. тона. Прибрани са 30 хил. тона ечемик при среден добив от 543 кг. С тази култура в областта бяха засети 55 122 декара.
Средният добив на маслодайната рапица в Русенско е 318 кг/декар. Прибраното количество е също около 30 000 тона.
В областта има и известно количество площи, засети с тритикале - 307 декара. Средният добив досега е 2806 кг/дка, а общото количество - 637 тона. Към 27 юли са реколтирани 3/4 от засетите площи.