Доходите са на първо място сред приоритетите на русенци, а на последно - образованието, показва втората част на социологическото проучване на агенция „Тренд“, направено по поръчка на Министерството на околната среда и водите. Първата беше екологична и основният извод от нея е, че русенци смятат града си за добър за живеене, но има тежък екологичен проблем, както писа „Утро“ в съботния си брой. Във втората част на изследването е дадена възможност гражданите да избират между здравеопазване, образование, доходи, околна среда и работни места. 
82% от анкетираните са поставили на първо място по важност доходите. Второто място със 76% си поделят  здравеопазването и наличието на повече работни места. За 63% важна е околната среда, а само 5% по-малко (58 на сто) смятат, че това е образованието, което го нарежда на последно място сред приоритетите на русенци. Все пак донякъде успокоителен е фактът, че то е важно за повече от половината от анкетираните, които го намират за основен свой приоритет. 
Въпреки че анкетираните поставят доходите и работните места сред водещите свои и обществени приоритети, те са посочили, че създаването на повече възможности за работа не трябва да става за сметка на околната среда. Такова е мнението на 67% от анкетираните, като едва 12% са склонни да дадат превес на работните места с цената на екологични проблеми. 
Изследването е проведено между 28 юни и 7 юли от социологическа агенция „Тренд“ сред 600 пълнолетни русенци.