810 свободни работни места са обявили през месец юни работодателите в Русенска област, съобщават от регионалната служба по заетостта. Това е със 158 места повече отколкото през май и с близо 400 повече в сравнение с юни миналата година. 509 от свободните позиции са в реалната икономика, а 301 са по програми за заетост, уточняват от РСЗ. В същото време през шестия месец от годината на работа са постъпили 611 регистрирани в бюрата.  
Към края на юни в трите бюра по труда в Русе, Бяла и Ветово регистрираните безработни са 6292. Техният брой намалява с 231 в сравнение с края на май. Равнището на безработица за областта е 6,1%, за страната то е 6,8 на сто. По традиция палмата на първенството с най-голям процентен дял безработни държи община Ветово - 30,4%, най-ниско е нивото в Русе, където то е едва 3,1 на сто. При това като брой безработните във Ветово са 1234 души, а в Русе те са двойно повече - 2501.
Запазва се и очерталата се тенденция към преобладаваща безработица сред хората над 50-годишна възраст - те са 47% от всички регистрирани. Безработните на възраст от 30 до 49 години са 42%, а младежите до 29 години - 11%.