Община Русе получава собствеността върху две професионални гимназии - по селско стопанство „Ангел Кънчев“ и по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“. Това гласи решение на Министерски съвет, гласувано на редовно заседание вчера на „Дондуков“ 1. Двете училища и всичко, което им принадлежи - двор, база, в това число и прекрасният зелен парк и декарите производствени площи на ПГСС в Образцов чифлик, стават притежание на община Русе, след като отпаднат от регистрите на предишния техен принципал, Министерството на земеделието и храните. 
Общинският съвет в Русе още преди година - през юни 2016 г., гласува предложението на кмета Пламен Стоилов двата училищни имота, били дотогава публична държавна собственост, да станат общински. МЗХ се отказва от тях - и от всички свои училища, като това дори се вписва в преходните и заключителни разпоредби на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Според клауза в него от 1 август 2016 г. заварените до влизането на закона в сила професионални гимназии, финансирани от МЗХ, стават общински, уточняват вносителите. Повод за предложението на кмета миналата година беше писмо до него и до председателя на ОбС от земеделското ведомство с указание общинските съветници да вземат решение за преобразуването на училищата от държавни в общински.