С близо 2,5 милиарда лева са се увеличи за последната година депозитите на домакинствата, показват данните на БНБ. Към 30 юни спестяванията на населението в банките достигат 45.8 млрд. лева. Увеличението спрямо същия месец на миналата година е с 5.7%. Тъй като лихвите по депозити са отдавна под 1%, това означава, че дори и почти нулевата доходност не спира българите да кътат още пари в банковите си сметки.
Данните на Централната банка показват, че тенденцията за свиване на кредитирането, наблюдавана до миналата година, вече е обърната. Отпуснатите жилищни кредити са нараснали с 4.4% за последните 12 месеца, а на потребителските заеми - с 4.6%. Намаление има само на усвоения овърдрафт, по който обикновено лихвите са твърде високи - изглежда българинът се ориентира добре и ако тегли заеми, избира източници, които му излизат по-евтино. 
Расте и кредитирането на фирмите - с 2.1%. С много повече обаче се увеличава обемът на депозитите на предприятията в банките - с 9.7 на сто.