В разгара на кампанията по сключването на арендни договори и договори за наем за ползването на земеделските земи рентите в община Сливо поле почти навсякъде се консолидират около 60 лв./дка. Това съобщи специализираната в търговия с ниви компания „Русе ленд“. Вариациите от последните години показаха, че именно това е цифрата, около която се срещат интересите на собствениците на ниви и на тези, които ги обработват, твърдят експертите. Изключения се правят само за по-големи площи или за такива с доказани през годините по-добри характеристики на почвата. 
Най-голям е интересът към арендуване на парцели в общинския център и в землищата на Бръшлен и Бабово. Там по традиция се запазват и най-високите цени при покупки на земеделски земи - с 10% над средните за общината. Тенденцията в последните месеци е продажбите на ниви в Сливополско да намаляват като брой, а сделки се извършват при стойности около 1200 лв./дка. Това носи и средна възвращаемост от подобна инвестиция в региона около 5% - доста над актуалните лихвени проценти на банките и сравнимо с тези на жилищните имоти, които в Русе варират между 4 и 5%, но крият и допълнителни разходи. Съществуващите изключения в посока по-ниска изплащана рента касаят само някои арендатори в землищата на Юделник и Стамболово, където и цените на земята са по-ниски, а рентата е между 50 и 55 лв./дка. 
В общинския център Сливо поле, в Ряхово, Бабово, Бръшлен и Голямо Враново продажбите на ниви напоследък са силно ограничени, а цените запазват високи стойности предвид по-голямата конкуренция между местните земеделски производители. В землищата на Стамболово, Кошарна, Черешово и Малко Враново нивата, при които се сключват сделки и тези на наемите са около средните за региона. 
Като цяло при най-качествените и търсени парцели в общината се наблюдава известна диспропорция в съотношението рента-цена на земята в полза на втората, без това да отблъсква потенциалните купувачи. Водещите тук са ликвидността и повишеното търсене. В рамките на цялата Русенска област Сливополският район остава най-атрактивният за инвестиции в земя и очакванията са за запазване на тази тенденция поне в близко време, твърдят от „Русе ленд“.