Против една от язвите на делегираните бюджети се обяви в Русе Красимир Вълчев. 
Освобождаването на учители в края на учебната година и назначаването им в началото на новата е порочна практика, заяви просветният министър в отговор на журналистически въпрос.
Тази директорска хитрост е сериозен проблем на педагогическото съсловие, но изправени пред опасността вместо да влизат в час, да ходят да се подписват в Бюрото по труда, учителите мълчат и преглъщат унижението и месеца без заплата. По тази причина за законната, но угнетяваща „врътка“ извън професионалните среди не се знае нищо. 
Ето за какво става дума - за да се спестят пари, в края на учебната година директорите на училище „убеждават“ някои учители да напуснат по взаимно съгласие с обещанието, че наесен ще бъдат назначени отново. И учителите „доброволно“ си подават молбите за освобождаване. Така училището си спестява августовската им заплата, а „доброволецът“ получава пореден удар по самоуважението и самочувствието си и то във време, когато се тръби, че професията застарява, не е привлекателна за младите, няма желаещи да работят в нея и трябва да се вземат мерки за насърчаването на интереса към преподаването.
Практиката е масова и се среща в не едно и две училища и в Русе и региона.
Всъщност и директорите не са най-големите грешници - по формулата на делегираните бюджети те разполагат с определени пари според броя на учениците, с които трябва да осигурят всичко - заплати, текущи, разходи, дребни ремонти и т.н. И понеже парите по правило никога не стигат, се търсят вратички, само че тази се отваря за сметка на учителите. И ако в някои случаи става въпрос за освобождаване на пенсионери, както уверяват шефовете, в повечето са засегнати хора далеч от заветната възраст за „държавна стипендия“, които имат семейство, деца и най-важното - достойнство.
Учителската работа не е с такъв характер, който да предполага краткосрочен договор по Кодекса на труда. В тази връзка още през юни съм изпратил писмо до всички директори на образователни институции, с което съм обърнал внимание, че това не е добра практика, не е в съответствие с Кодекса на труда и не е желателно от гледна точка на политиката за задържане на млади преподаватели. При бъдещите проверки, които правим, ние ще констатираме това като нарушение. Ще използвам и други случаи да им кажа, че това не е желателно и не е законосъобразно, заяви по този повод Красимир Вълчев.
Министърът коментира още, че държавата трябва да направи всичко възможно да обхване всяко дете в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Анализите показват, че редица деца, чийто родители са с ниско образование, не са обхванати в предучилищна възраст. Това е основна предпоставка след това те да бъдат успешно интегрирани и социализирани в училищна възраст.
Той обясни, че мотивираните учители са най-важният фактор за подобряване на образователните резултати.
Ние имаме ясен ангажимент за удвояване на учителските заплати в четиригодишния период и вече го изпълняваме, каза Вълчев.
Той коментира още, че ще има промяна в критериите за прием в първи клас, като ще се въведе критерият „уседналост“. Поводът са измамите с адресни регистрации, за да може детето да бъде записано в желаното училище. Семействата на бъдещи първолаци от Русе също се опариха на този огън и ехото на случая все още отеква из коридорите на просветата.
Според Вълчев критерият „уседналост“, който ще бъде въведен до голяма степен, ще предотврати промяната на адреса в последния момент.
По повод на случаите на агресия в училища министърът коментира, че се надява да се осигури допълнително финансиране за увеличение на броя на психолозите в училище. Това е една от мерките за справяне с агресията. 
Готвим наш план и списък с мерки, които да редуцират агресията. Ще положим много усилия за подобряване на комуникацията между родители и учители. Учителите трябва повече да комуникират с родителите, а родителите по-добре да разбират учителите, заяви Вълчев.
В събота той имаше среща с ръководството на Русенския университет.
Това е първият университет, който посещавам. Проведохме ползотворен разговор с академичното ръководство - за работата, за предизвикателствата, пред които е изправена системата на висшето образование. Тя трябва да се адаптира да работи с по-малък брой студенти, идните години са ключови в това отношение. Това е съпроводено с политиката, която провеждаме за преструктуриране на приема и финансирането, насърчаване на силните профили на висшите училища, посочи Вълчев.
Идеята е парите на университетите по-малко да зависят от броя на студентите за сметка на качеството на обучението и предлаганите нужни на трудовия пазар специалности.
Чух със задоволство, че Русенският университет има политика по отношение на младите преподаватели, има и концепция за дигитализация на учебния процес. Всички висши училища през идните години ще трябва да развиват информационните технологии, всички професии в бъдеще ще изискват дигитални умения, а висшите училища ще трябва да предложат все повече електронно обучение и дигитализация на учебния процес. Това, което имаме като наблюдение, е много добра оценка на работата на Русенския университет по редица професионални направления, заяви министърът.
А по повод нашумелите „промоции“, с които някои университети се стремят да изпълнят плана си за приема, Вълчев препоръча кандидат-студентите да използват рейтинговата система на висшите училища.
Която между другото далеч не е съвършена и невинаги е съвсем обективна, но все пак е някакъв ориентир.