Само два месеца и половина след като беше пусната онлайн системата за плащане на местни данъци и такси, от нея вече са се възползвали 515 данъкоплатци, които са внесли в общинската хазна общо 37 972 лева. Към настоящия момент не се отчитат трудности и няма постъпили оплаквания от граждани за работата на платформата за плащания по електронен път на задължения към дирекция „Местни данъци и такси“, съобщи за „Утро“ общинската данъчна шефка Даниела Робева.
Тя припомни, че клиентски идентификационен номер (КИН) за достъп се издава още от 2012 година и чрез тях всеки може да провери дължимите местни данъци и такси към общината. 
А иначе общо приходите от местни данъци и такси в общинската хазна за първите шест месеца на 2017 година са 17 644 000 лв., което е 62.8% изпълнение на приходите спрямо плана по бюджета. От данъка върху недвижимите имоти са събрани 4 895 000 лв. при план 7 800 000 лв. Постъпленията от данъка върху превозните средства са 3 227 000 лв. при план 5 100 000 лв., а от патентния данък - 135 000 лв. при план 240 000 лв. Приходите от такса битови отпадъци са 7 494 000 лв. при план 11 100 000 лв. Сумите, които са събрани от селата към общината, са 225 000 лева. 
Робева коментира, че в сравнение със същия период на миналата година са събрани общо с 1 997 000 лв. повече, в това число постъпленията от данъка върху недвижимите имоти 1 719 000 лв. 
Общината работи активно и по събиране на старите задължения, подчерта общинската шефка. През първото шестмесечие на годината са издадени 1270 акта за установяване на общински публични задължения, а общите постъпления от задължения за минали години са в размер на 2 954 000 лв., като в това число 1 531 000 лв. по издадени актове и през предходни години. Преди актовете са изпратени 1072 съобщения за плащане на задължения по подадени декларации. До НАП и частни съдебни изпълнители са предадени 540 преписки за образуване на изпълнителни дела срещу некоректни длъжници.