Ако закъснееш с плащането на данъци, може да останеш без оборота в касата. Този урок научават вече русенски търговци, имали „късмета“ да попаднат сред избраните за летните проверки на НАП. Оказва се, че това е един от допълнителните похвати на данъчните в тазгодишната кампания за засилване на контрола по реално отчитане на търговските обороти и повишаване на събираемостта на дължимите приходи в националния бюджет. „Задълбочената предварителна селекция на обектите за проверки и дистанционното наблюдение на касовите апарати дават възможност комплексно да се извършват не само контролни дейности, но и принудителни действия за събиране на просрочени задължения в моменти на акумулиране на големи парични средства в некоректните търговци“, поясняват от НАП. Извод: ако някой ден сте направили ударни продажби и сте реализирали значителни приходи, не бързайте да се радвате. Първо проверете дали не дължите нещо на бюджета, защото ако е така, данъчните ще видят веднага, че имате пари, и ще дойдат да си ги приберат.
От началото на кампанията контролните екипи от офиса на НАП в Русе са проверили над 130 търговски обекта, в които са констатирали 6 нарушения за неточно отчитане на паричните обороти. Наблюденията формират към момента два извода - първият е, че повечето русенски търговци спазват задълженията си за правилна работа с касовите апарати и разчитат масираните проверки на приходните служители да намалят значително нелоялната конкуренция на обектите в сивата икономика. Вторият извод е, че лятната кампания на НАП е с повишена ефективност, заради прилагането тази година на модерни технологични способи и подобрена организация на контролната дейност, коментират от НАП-Русе. 
Проверките ще продължат до края на летния сезон в цялата Русенска област, като приходните инспектори разчитат и на сигнали на граждани.