През последните месец-два търговията със земеделски земи в Русенска област отбелязва тенденция към силно намаляване. Спадът засяга както броя сделки, така и оборотите като цяло, съобщава специализираната в търговия с ниви компания „Русе ленд“.
 Според експертите причините за това могат да се търсят в няколко направления. На първо място в много от регионите още преди 2-3 години са достигнати пикови стойности и купувачите са доста по-предпазливи, купуват избирателно и не на всяка цена. Нормата на печалбата в бранша напоследък е доста по-ниска, което води до задържане, а в някои случаи и до намаляване на офертите „купува“. Причина за това е все по-масовото сключване на дългосрочни арендни договори, което прави парцелите по-неатрактивни за покупка от останалите арендатори. 
От друга страна много от собствениците на ниви имат информация за сключени сделки на по-високи нива през минали периоди и очакват, че те отново ще бъдат достигнати. Фактите обаче сочат, че на пазара на земеделски земи има известно „отрезвяване“ и както на всеки пазар не могат да се очакват само еднопосочни движения. Свидетелство за това са и средно 10% намаление на рентите в много от землищата при сключването на договорите за следващата стопанска година. 
Много от големите инвеститори и фондове, опериращи със земеделска земя имат и опасения, свързани с неяснотите относно бъдещето на общата селскостопанска политика на ЕС, по която все още текат дебати. Вероятно едва в края на годината ще има по-голяма яснота относно субсидирането и плащанията за единица площ земеделска земя през следващия програмен период след 2020 г., на базата на която да се правят конкретни разчети.
 Въпреки тези колебания повечето от участниците на пазара на обработваеми земеделски площи не очакват някакви драстични спадове. Основните причини за това са две - на първо място в момента покупката на ниви продължава да е една от най-доходните възможности за инвестиция с годишна възвръщаемост средно около 5% и липса на допълнителни разходи. През това лято се очертава и много силна реколта от пшеница с изкупни цени с 10% над миналогодишните, което още повече ще увеличи търсенето на земя в краткосрочен план и наличието на повече средства за това. 
Очаква се след 2 месеца, когато собствениците на ниви започнат да получават рентите си, да се увеличи и броят сключени сделки, като всички гореизложени фактори сочат по-скоро към запазване на настоящите относително високи нива, прогнозират от „Русе ленд“.