От началото на годината до момента само 3 са сключените договори за продажба на общински имоти по Параграф 4, по който преди 1989 година държавата раздаваше на гражданите по 0.5 дка земя около града за отдих и отглеждане на земеделска продукция. За миналата година пък са продадени общо 8 имота. Към момента направените искания за сделки са 13, като от общината коментираха, че гражданите се въздържат от участие в търгове заради цената на имотите и увеличението с коефициентите на земеделските земи.
А цените на вилните зони, които са опасали града, се определят съгласно решение на общинския съвет от юли 2014 година, според което имотите по прословутия Параграф 4 са разделени на четири категории.  

Началната цена, на която се продава общински имот, се определя съгласно Наредба 1 за общинската собственост и Закона за общинската собственост, като се изготвят 3 оценки: данъчна, пазарна и оценка по нормативен метод, приет от общинския съвет. Следва да се има предвид и законовото изискване, че продажбата на имот не може да се извърши на цена, по-ниска от данъчната оценка, обясниха от общинска администрация. Всъщност началната тръжна цена се определя от една от трите оценки и се увеличава с коефиценти. 
За местностите около езерото в землището на Николово, известни като Дрибак 1,2,3 и Дрибак 4,5 и 6 коефициентът е най-висок - 4. Това са най-скъпите и апетитни имоти, а именно към тях интересът е най-голям, като най-търсени за отдих са парцелите в местностите Дрибак 1,2 и 6. 
На тази сесия, например, има внесено предложение за продажба на земеделска земя с площ от 491 кв.м. в местността Дрибак 6, като пазарната оценка на имота е 580 лева, а данъчната 942 лв. Предложената от лицензиран оценител цена е увеличена с коефициент 4 и в случая е в размер на 2320 лева. 
Цената за местностите Гълъбец, Касева чешма, Нови Халваджи, Папаз дере, Под Левента, Хайдук дере и Чаталест дол, които също са близо до града, се определя с коефициент 3. 
В другата категория с местности попадат Хаджигенова чешма, Караманлийка, Кону бунар, Астарджийка, Мерата, Батмиш и „Божанова ливада“, като за тях коефициентът е 2.
За всички останали местности цената се формира с коефициент 1. 
За желаещите да се сдобият с парцел във вилна зона около града, процедурата по продажба на общински имот стартира с подаване на заявление за закупуване на парцел в деловодството на общината. След това заявлението се разглежда от комисията по общинска собственост. Ако комисията даде съгласие за откриване на процедура за продажба на имота чрез публичен търг, предложението се внася в общинския съвет за стартиране на процедурата. След положителното решение на общинския съвет, се организира търг, като процедурата се открива със заповед на кмета. Денят, часът и мястото за провеждане на търга се обявяват в един от местните ежедневници и се публикува в сайта на общината, посочиха още от администрацията. Оттам отбелязаха, че до момента няма подадени жалби от ползватели на земеделски земи или от собственици.