Разходите по процедурата за получаване за разрешително за строеж в община Русе са най-ниски в България, като това е единственият град в страната, в който разноските са под средните за Европейския съюз. Изпълнението на договори пък отнема по-малко от 11 месеца, докато в София е почти 19 месеца. Именно по тези причини Русе може да е образец за други градове не само за постигане на по-висока ефективност при изпълнението на договори, но и за по-високо качество в този процес. Това са данни от доклада на Световната банка „Правене на бизнес в Европейския съюз 2017: България, Унгария и Румъния“, който беше представен вчера в столицата. В проучването сред 26 града от трите държави попадат София, Плевен, Русе, Варна, Бургас и Пловдив, като те са оценявани и сравнявани по критериите за започване на бизнес, получаване на разрешително за строеж, присъединяване към електроразпределителната мрежа, регистриране на собственост и изпълнение на договори. Русе се откроява в критериите за регистриране на собственост и изпълнение на договори. На представянето на доклада присъстваха вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на финансите Владислав Горанов, зам.-кметът Страхил Карапчански.