След успешния април, туризмът в Русе бележи спад през май, показват данните на националната статистика за реализираните нощувки в хотелите и другите места за настаняване в областта. Броят на туристите отседнали в някое от местата за настаняване в Русенско е с 1600 по-малко отколкото същия месец на миналата година и отбелязва спад с внушителните 17 на сто. Приходите от нощувки едва надхвърлят 600 хил. лева, докато през миналата година са били почти 700 хил. лева. 
Намалелият брой на отседналите в областта туристи води и до по-малък брой нощувки - 12 540, които са с почти 2000 по-малко от миналогодишните. В резултат приходите на хотелите и другите места за настаняване в областта достигат 609 хил. лева, с 12 на сто по-малко от миналогодишния май и спрямо предходния месец април.
По-малко са отседналите в Русе както от България, така и от чужбина. Броят на туристите от чужбина намалява с 12%.
Със затоплянето на времето нарастват предпочитанията към по-евтините места за настаняване с 1-2 звезди. През май в тях са реализирани 5671 нощувки или 45% от всички. Малко по-малко са посещенията в четиризвездните хотели - 5391. Поради по-високите си цени най-луксозните места за настаняване получават по-сериозен дял от приходите от нощувки - 325 хил. лева или 53% от всички. 
През май в хотелите с 3 звезди, от които този месец в областта са работили 7, са пренощували 1066 лица, които са донесли скромните приходи от 82 хил. лева.
Отседналите през май в Русе туристи са общо 7653, от които 1923 са чужденци. Реализираните нощувки в общо 41 хотела и други места за наставяне в областта са 12 540 или по 1,63 на човек. Запълняемостта на легловата база намалява до 23,8%, което означава, че от 100 легла средно по 76 на ден са оставали незаети.