Мажоритарният акционер на „Фазан“ - „Стара планина холд“, е представил в Комисията за финансов надзор (КФН) коригирано търгово предложение за изкупуване акциите на останалите акционери на чорапената фабрика, става ясно от съобщение на холдинга до Българска фондова борса. След наскоро приключилото увеличение на капитала „Стара планина холд“ притежава пряко 1 132 818 броя безналични, поименни акции с номинал един лев всяка, представляващи 91,75% от капитала на русенското дружество. Предстои Комисията за финансов надзор да вземе отношение по предложението.
Търговият предложител предлага да закупи акциите на останалите акционери на цена за една акция в размер на 1,41 лв. Предвижда се основната дейност на „Фазан“ да се запази.
„Стара планина холд“ възнамерява да поиска отписване на дружество от регистъра на КФН и е възможно това да стане след като общото събрание на акционерите вземе съответно решение.
„Фазан“ е първата чорапена фабрика в България, създадена през 1927 г. в Русе. Възниква като смесено българо-израелско дружество за производство на чорапи. 
Акциите на русенското дружество са от най-рядко търгуваните на фондовата борса. До вчера последната сделка с тях бе от 7 февруари при цена от 1,39 лв., но след 4 месеца затишие бе направено ново прехвърляне на 97 акции по цена 1,01 лева, много под тази от неодобреното още търгово предложение. 
В последните години финансовото състояние на „Фазан“ е далеч от цветущо. Дружеството завърши 2016 г. със загуба от 158 хил. лева и ръководството на предприятието не очаква съществено подобрение на ситуацията и тази година. Предвижда се продажбите да останат на нивото на миналогодишните, които пък бяха с 57,82 по-слаби отколкото през 2015 г.
Най-драстичен спад се отчита на пласираните в чужбина чорапи. През 2016 г. износът намаля от 3,2 млн. на 995 хил. чифта или с около 2,2 млн. Този спад се компенсира донякъде с повече продажби на вътрешен пазар, но като цяло продадените чорапи са с 1,5 млн. чифта по-малко.