От кръстовището на Корабния техникум улица  „Николаевска“ да стане четирилентова, като две от лентите са за нейното продължение към завод „Арда“ и две към южното платно на бул. „Бозвели“ (южно от старата аптека „Манев“). Това е един от предвидените варианти на предварителния проект за строителството на втория етап от пробива на булевард „Бозвели“. Доизграждането на важния за града булевард включва участъка от улица „Борисова“ до края на ул.“Сент Уан“ - до Сарайския мост. Изработените подробен комуникационно-транспортен план и план за организация на движението бяха подложени на публично обсъждане, в което участваха зам.-кметът Димитър Наков, главният архитект на общината Живка Бучуковска и проектантът на плана инж.Симеон Станчев от русенската фирма „БулМап“.
Целта на проекта е разширение на улица „Бозвели“ от кръстовището на ул. „Борисова“ и бул. „Бозвели“ в обхвата на улица „Струма“ и края на „Сент Уан“. Това е необходимо, за да се продължи вече изграденият бул. „Бозвели“ - от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Борисова“, и така да се осъществяват преки и бързи връзки на южните жилищни райони - „Чародейка“ и „Дружба“ със Западната промишлена зона. В общ план ще се реализира и връзка на направлението Варна с направлението София.
За участъка от ул.“Борисова“ до ул.“Цар Шишман“ има разработени два варианта. Предвиждат се две платна с по две ленти на движение в посока и разделителна ивица. След ул.“Дондуков-Корсаков“ булевардът се раздвоява на два еднопосочни участъка от север и от юг на сградата на старата аптека „Манев“. Преките улици на булеварда - „Видин“, „Дондуков-Корсаков“ и „Цар Шишман“, са заустени към бул. „Бозвели“ за вход-изход и само за десни завои. Разликата между двата варианта на този участък всъщност е, че при единия няма разделителна ивица.
За следващия участък от ул.“Цар Шишман“ до Сарайския мост има три варианта, като именно в два от тях е предвидено „Николаевска“ да стане четирилентова. В единия от тях посоката към моста е по ул.“Места“ до „Стефан Стамболов“, където ще се проектира ново кръгово кръстовище. За ул.“Сент Уан“ е предвидена само корекция на бордюрните линии. Обратната посока от Сарайския мост минава по ул.“Сент Уан“, през ново кръгово кръстовище и се включва в ул.“Тунджа“. След това се пресича с градинката пред корабния техникум и се включва в южната еднопосочна улица на бул.“Бозвели“. Пътната връзка от ул.“Ст. Стамболов“ до ул.“Сент Уан“ е изследвана за наклони, тъй като преминава през част от квартала, като е установено, че няма проблеми. 
При другия вариант посоката към моста също е по ул.“Места“, както е сега, но еднопосочно, като след това движението се препокрива с това по ул.“Ст. Стамболов“ до кръстовището с ул.“Сент Уан“, а оттам се осъществява връзката с моста. Обратната посока изцяло ползва сега съществуващата ул.“Сент Уан“ до кръстовището на Корабния техникум, като оттам ул.“Николаевска“ става четирилентова. 
Третият вариант предвижда след кръстовището с ул.“Цар Шишман“ посоката към Сарайския мост да се пресече с ул.“Николаевска“ на кръгово кръстовище и оттам да продължи по ул.“Тунжа“ до ул.“Ст. Стамболов“. Обратната посока е по цялата дължина на ул.“Сент Уан“ до кръстовището при Корабния техникум, където „Николаевска“ става четирилентова. 
Предстои да се изготвят становища на експерти, а предложението да бъде гласувано на сесия на общинския съвет.  У