Русенци вече могат да дадат своите предложения, мнения и препоръки за общинския бюджет за 2018 година. За целта жителите на общината трябва да подадат писмените си предложения в Центъра за информационно обслужване, както и да ги изпратят на имейл: [email protected] Срокът за подаването им е до края на октомври, за да бъдат те взети под внимание при подготовката на бюджета за догодина.