11,1 хиляди предприятия в Русенска област реализират през миналата година приходи от продажби в размер на 8 млрд. лева и 442,8 млн. лева печалба. Това показва обзорен анализ на икономиката през 2016 г. на в. „Капитал“. Данните на изданието изпреварват тези на официалната статистика, която ще ги обяви вериятно чак към края на годината, но се базират на вече подадените в Търговския регистър финансови отчети на фирмите. По общ размер на приходите русенският бизнес заема седмо място сред областите в страната, а по размер на печалбите - осмо.
Интересно е сравнението, което се прави с 2006 г. - последната година преди да ни удари световната финансова криза. 10 години по-късно от нея изглежда няма и помен - броят на всички търговски дружества се е увеличил с 21% или над една пета, а съвкупната им печалба е нараснала повече от два пъти - с 219%. Единствената неблагоприятна тенденция e намаляването на персонала на фирмите с 4,8 на сто. Тенденция, която започна да се обръща в последните години, но за съжаление малко късно, тъй като през няколкото кризисни години една значителна част от работещите се изнесоха в други региони или чужбина. И сега в много сектори се усеща сериозна липса на работна ръка.
Такава всъщност е тенденцията в почти цялата страна, като изключенията са малко. Повече работещи от други области са успели да привлекат София-град и София-област, Пловдив, Перник, Кюстендил. Морските центрове Бургас и Варна увеличават с почти 50% броя на заетите. В Пазарджик фирмите са успели да увеличат персонала си с цели 64% за последните 10 години. Първенец в страната е Благоевград с 84% ръст на заетите, което позволява на фирмите от тази област да увеличат печалбите си с 351%.