Десетките обновени жилищни блокове, които преди санирането приличаха на стари изоставени общежития, намалените разходи за отопление, и най-вече силната еуфория сред обитателите, че ще бъде направен безплатен ремонт на апартаментите им, оставиха настрани въпроса за сигурността на санираните сгради. След трагедията в Лондон и огромния пожар, който погълна 24-етажна сграда и при който имаше десетки жертви и ранени, темите за качеството на строителството, контрола върху проектите за саниране, пожарната безопасност и използваните материали станаха изключително актуални и важни. На преден план вече стоят въпросите има ли занижени стандарти и пропуски при реновирането на жилищните сгради, крият ли риск за обитателите им използваните материали и изобщо какви материали се влагат под красивата външна мазилка. 
Живеещите в блоковете, по които се прави безплатното обновяване по Националната програма за енергийна ефективност, всъщност носят всички последици от ремонтите и строителните дейности, но на практика нямат възможност да упражняват контрол върху изпълнителите. Всичко е в ръцете на проектантите, строителните фирми, надзорниците. 
На наше запитване до община Русе по тези въпроси, оттам отговориха, че проектите за саниране на жилищни сгради се правят и изпълняват по нормативните уредби и правила и строго спазване на стандартите. От общината бяха категорични, че проектите минават два пъти контрол. 
Задължително проектът отива за съгласуване в дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, където се проверява, ако е необходимо, се връща на проектанта, и чак след това се издава становище. Без такова становище не може да бъде издадено разрешително за строеж. Експерти от общината отбелязаха още, че колкото е по-висока дадена жилищна сграда, толкова по-строги са изискванията. При високите сгради през определено разстояние се поставят ивици от негорим материал, като това е проектантско решение. Що се отнася до контрола върху качеството на използваните материали, от общината отбелязаха, че те имат сертификати, които също задължително минават през оценка за съответствие на инвестиционния проект, а специални фирми извършват тази оценка.