Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри над 11,3 млн. лева национално финансиране по схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. Подпомагането се предоставя в допълнение към помощта, осигурена от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. Според регламентите, държавата може да добави 100% национално финансиране към осигурения от ЕС финансов пакет. 
Европейската помощ беше предоставена през 2016 година. В периода на прием бяха подадени 17 723 заявления за подпомагане. Тази година земеделските стопани, получили европейско финансиране като извънредна помощ за приспособяване през миналата година, ще могат отново да се възползват от финансовата подкрепа, която се разпределя по три схеми, без да е необходимо да подават ново заявление за подпомагане. Помощта ще бъде изплатена от ДФЗ на отговарящите на условията за подпомагане земеделски стопани въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема.