Тръгна откритата процедура по общинската концесия за пристанище „Пристис“, а оферти по нея могат да се подават до 4 септември. Какви са предложенията на бъдещите кандидат-концесионери, ще стане ясно на 8 септември, когато ще бъдат отворени офертите. Срокът на концесията е 35 години, като задължително условие е да се инвестират минимум 3 135 000 лева, до петата година да се разположи плаващ басейн на седмо и осмо корабно място. Наред с това минимум 30% от корабните места да бъдат оборудвани със собствени понтони. В дейностите е предвидено и изготвяне на генерален план на пристанището, предвид цялостната промяна на кея по проекта на общината.