Цената на водата в Русе ще расте в следващите 5 години, докато достигне 3 лева на кубик. Това предвижда коригираният от експертите на Комисията за енергийно и водно регулиране бизнес план на ВиК-Русе за периода 2017-2021 г. Той бе разгледан на открито заседание в регулатора и предстои окончателното му утвърждаване. 
От тази година се въвежда единна цена на ВиК услугите за битовите потребители (доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води) в размер на 2,62 лв/куб.м с ДДС. 
Това е с 0,34 лева или с 14,9% над миналогодишната цена. Догодина тя ще стане 2,74 лева, а до 2021 г. ще нарасне с общо 30 на сто, достигайки кръглото 3 лева/куб.м.
Експертите на КЕВР открай време изчисляват така цената на водата, че да покрива всички разходи на ВиК. При това с излишък, така че за дружеството да остава и печалба. Всички необходими инвестиции по водопроводната мрежа, с които управителите на всички ВиК оправдават големите си бюджети, всъщност се плащат със сметките си за вода. 
В 5-годишния план се предвижда доставената и отвеждана вода да намалява от година на година (вероятно заедно с намаляващото население), а необходимите разходи за това наобратно - да растат. Предвижда се и ръст на печалбата на ВиК-Русе, така че за петте години тя да бъде общо 10,423 млн. лева. Тези пари също ще излязат от нашите джобове, за да отидат у собствениците на дружеството - държавата и общините. Които после си разпределят по-голямата част от тази печалба за себе си, налагайки ни един скрит „воден данък“. Разбира се, с цел да изхарчат после само в наша полза събраните пак от нас пари. Поне така е било до 2015 г., когато за държавата и общините са разпределени 60% от печалбата. Според управителя на ВиК-Русе Сава Савов, през последните две години цялата печалба се реинвестира, но няма гаранции, че догодина държавата като мажоритарен акционер няма да реши нещо съвсем друго. При всички положения е ясно, че цената може да е с около 10% по-ниска, но не е.
Няма обаче проблем с по-високата от необходимото цена на водата, тъй като според експертите на КЕВР тя ще остане „социално поносима“. Друг често изтъкван аргумент, за да се оправдае поскъпването. Този показател се изчислява като 2,5% от средномесечния доход на лице от домакинството в региона, разделен на 2,80 кубика месечно минимално потребление на вода. В бизнес плана фигурира 625 лева месечен доход за всеки средностатистически русенец. Според Сава Савов тази цифра е подадена на дружеството от националната статистика, за което има и писмен документ.
И тези смайващи 625 лева за базовата 2015 г. променят кардинално разчетите нататък. КЕВР смело предполага, че тези доходи ще растат съответно на ръста на БВП на страната, така че през тази година ще станат 663,34 лева на месец, а 2021 г. - 758,26 лв. на човек. Което прави над 3000 лева за четиричленно семейство. Е, дай боже в това отношение разчетите да излязат правилни, но едва ли много хора хранят подобен оптимизъм. Междувременно - през 2021 г., социално поносимата цена ще е 6,77 лева за кубик, така че ако тогава държавата е закъсала нещо с бюджета - гответе се.
Положителното в одобрения бизнес план на „ВиК-Русе“ е, че се предвижда плавно намаление на авариите по мрежата и на загубите на вода. По тези показатели нашето дружество е отличник за страната, макар процентите да си остават доста високи. Предвижда се общите загуби на вода да намалеят от 41,89% през 2015 г. до 38,83%, докато планът за страната е средно 49%. В момента от всеки километър водопроводна мрежа се изливат в земята 8,26 кубика вода, а към 2021 г. това количество трябва да намалее с 1 куб.м до 7,31 куб.м. 
На откритото заседание в КЕВР управителят на ВиК-Русе Сава Савов е заявил, че приема заключенията в доклада на работната група и че новият бизнес план на дружеството ще доведе до повишено качество на ВиК услугите и намаляване на загубите на вода по преносната мрежа. Той обаче е изтъкнал, че предвидените средства за възнаграждения на персонала са недостатъчни, което може да създаде проблеми с привличането на млади и квалифицирани кадри. В дружеството работят над 520 човека, а през 2016 г. 44% от разходите му са за персонала. За заплати и осигуровки са отишли 7,65 млн. от всичко 17,3 млн. лева разходи. За 2016 г. ВиК-Русе отчита и над 1,7 млн. лева печалба.