Средната нетна месечна заплата на програмист в България е 3737 лв., а средният годишен бонус е 2402 лв., показва анкета сред специалисти от софтуерния бранш. В допитването 616 програмисти от 8 населени места в страната, които владеят средно 1,9 умения - софтуер или език за програмиране. 
Заплащането варира в широки граници, в зависимост от нивото на компетенция, опита и броя на усвоените езици. Младшите програмисти получават средно по 19,544 лв. чисти на година, вкл. заплата и бонуси.
31 660 лв. пък е усредненото нетно възнаграждение на специалистите от средно ниво, докато старшите програмисти взимат по 56 654 лв. На върха са водещите разработчици със 70 392 лв.
Публикувана е и разбивка на средното годишно възнаграждение според броя научени езици. В долния край на скалата са специалистите с един усвоен език, които взимат средно по 38 237 лв. чисти на година от заплати и бонуси, а програмистите с 6 езика заработват средно по 76 562 лв. на година.
Интересна е и съпоставката според натрупания стаж в професията. Начинаещите програмисти със стаж под 1 година взимат средно 19 072 лв. на година - нетна сума, с включени заплати и бонуси. 27 022 лв. е средното годишно заплащане на специалисти с опит между 1 и 3 години. Сумата нараства до 39 389 лв. при програмисти, които практикуват професията между 3 и 5 години.
При по-опитните - между 5 и 7 години, сумата набъбва до 49 880 лв. средно на година. 53 078 лв. взимат средно специалисти с опит между 7 и 10 години, а програмистите с над 10 години в бранша припечелват средно по 70 312 лв. на година.