По процент на сивата икономика България е на осмо място в света, показва изследване на международното сдружение на счетоводители ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Според него близо 30% от БВП на страната са в сивия сектор. Експертите очакват това ниво да се запази и през следващите години  до 2025 г. Приблизително същият размер отчете и изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България - 28.12% през 2016 г. и 31.08% през 2015 г. Но индексът на българската асоциация не съдържаше прогноза. Средният световен показател за миналата година е 22.66%.
В парично изражение от ACCA изчисляват, че през 2016 г. българската сива икономика се е равнявала на почти 28 милиарда лева. Основните причини за толкова значителен дял сива икономика в България са на първо място качеството на администрацията, слабият контрол над корупцията и безработицата. 
Изследването се основава на анкета сред водещи предприемачи и на изводите на две групи експерти. Най-важният фактор за разрастване на сивата икономика е високото данъчно бреме. Две трети (66%) от анкетираните смятат, че до 2025 г. сивата икономика по света ще продължи да се увеличава, а почти една трета (31%) са убедени, че увеличението ще е значително. Само 7% казват, че полагат усилия да се подобри разкриването и овладяването на дейност на своите клиенти в сивата икономика. Безспорно най-популярният метод за борба със сивата икономика е намаляването на корупцията.