Мочурището, което е връзката между двата каскадно свързани общински язовира „Образцов чифлик“ и „Николово“, беше предоставено за управление на община Русе с решение на Министерски съвет вчера. Така общината ще има възможност да инвестира в по-доброто му стопанисване, както и в поддържането на язовирните и хидротехническите съоръжения на двата водоема, за да гарантира безопасността им. Освен това ще може да се възстанови проводимостта на речното легло на язовир „Образцов чифлик“. И сега общински специалисти постоянно извършват наблюдения на двата язовира и на имотите до тях като част от превантивните мерки, за да не се допускат наводнения и щети. 
С оглед по-доброто стопанисване на общинските язовири „Образцов чифлик“ и „Николово“ община Русе внесе предложението за учредено право на управление върху мочурището, след като през декември общинският съвет одобри идеята. Имотът публична държавна собственост в Текето с площ 36 дка се управляваше от областна администрация, която даде положително становище по искането на общината.