След като през май миналата година лихвите по депозити за пръв път паднаха под 1% годишно, през миналия месец се оказва, че и половин процент е вече много. През май 2017 г. средният лихвен процент по новите депозити в левове се понижава с 0.52 пр.п. до 0.45%, а по тези в евро - с 0.39 пр.п. до 0.31%, показват обявените вчера данни на Българска народна банка. 
Ако се отчетат и сключените по-рано срочни депозити, някои от които сключени при по-благоприятни условия, средната лихва по спестяванията на гражданите спада с 0.76 пр.п. до 0.71% за левовите и с 0.67 пр.п. до 0.58% за тези в евро.
Както „Утро“ писа неведнъж, някои големи банки вече дават едва 0,05% годишна лихва. Въпреки това е по-добре парите да стоят в такива депозити отколкото в обикновена разплащателна сметка, от която се удържат ежемесечни такси от порядъка на 1-2, а дори и 4 лева.
През май 2017 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с май 2016 г. с 1.47 пр.п. до 8.53%, а по тези в евро - с 1.97 пр.п. до 5.38%. При жилищните кредити в левове той намалява с 1.07 пр.п. до 3.96%, а по тези в евро - с 1.29 пр.п. до 4.32%. 
Когато взема заем обаче, човек трябва да гледа не толкова лихвата, колкото общия годишен процент на разходите (ГПР). По кредитите за потребление в левове той се понижава за година с 1.54 пр.п. до 9.42%, а в евро - с 2.44 пр.п. до 5.80%. ГПР по жилищните кредити в левове спада спрямо май 2016 г. с 1.07 пр.п. до 4.40%, а по жилищните кредити в евро - с 1.38 пр.п. до 4.74%.