Част от каменната ограда на Военния клуб в Русе се руши, а от няколко дни големи каменни блокове са паднали върху тротоара. Мястото е обезопасено със сигнална лента, за да се предотвратят инциденти с пешеходците, които преминават оттам. Срутването е в непосредствена близост до входа на клуба, който се посещава и от малки деца. От Военния клуб отказаха да дадат каквато и да било информация и ни насочиха към пресцентъра на Министерството на отбраната. Всъщност собственик на имота е именно отбранителното ведомство. 
Оттам ни обясниха, че още през 2014 година изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ е предприела мерки за изграждане на нова ограда на Военния клуб в Русе. На 25 юли 2014 г. е подписан договор с фирма „АБВ Инвест“ за аварийно проектиране и изграждане на новата ограда. Предвид предмета на договора - за проектиране и изграждане, на 30 март 2016 г. общината издава разрешение за строеж. То обаче е последвано от решение на главния архитект за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната при издаването на разрешението за строеж.
В решението на главния архитект от 19 май 2016 г. се посочва, че строежът на новата ограда на Военния клуб е на територията на античната крепост Сексагинта Приста, която притежава статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение“. по тази причина строежът на новата ограда на Военния клуб в Русе е спрян. Предвиждат се планирани археологически разкопки на територията на римската крепост Сексагинта Приста, която е в непосредствена близост до Военния клуб. Изпълнителната агенция е дала съгласие за ползване на части от терена на Военния клуб в Русе за разкопките, поясниха от пресцентъра. Оттам допълниха, че изграждането на новата ограда на Военния клуб може да започне след тяхното приключване. 
За да не бъдат допускани инциденти през това време, е извършено обезопасяване около оградата на Военния клуб. Поставени са сглобени дървени палети и са монтирани дървени колове, към които са прикрепени предпазна мрежа и сигнална лента.