Имам следния проблем с „Топлофикация“ - още през 2010 година се отказах от ползване на парно в апартамента си. Оттогава досега „Топлофикация“ продължава да ми начислява суми за топлинна енергия, която според фирмата дължа за сградната инсталация в кооперацията. Тъй като не считам, че дължа тези суми за услуга, от която изрично съм се отказала, още след като ми бяха отрязани тръбите на парното, за няколко години спрях да плащам каквото и да било на „Топлофикация“. Тъй като разбрах от съседи, които също не ползват парно, че срещу тях са заведени дела от фирмата именно за сметки за сградната инсталация, проверих в дружеството какво дължа по месеци и години. Сумата не беше малка и тъй като нямам възможност да я платя накуп, в началото на тази година почнах да погасявам част от задълженията си, които продължавам да считам, че не дължа, но и не искам да ме съдят и да плащам допълнително разноски за дела и съдебни изпълнители. След като отново проверих в „Топлофикация“ как се разпределят платените от мен суми, се оказа, че топлофикационното дружество по свое решение и въпреки че в платежните нареждания съм посочила за кои точно периоди плащам, е отнесло платените от мен суми към най-старите ми задължения. Правилно ли е това? И изобщо - дължа ли каквото и да било на „Топлофикация“, при положение че от 2010 година не ползвам услугите им?“, Е.Г., гр.Русе

За да се отговори на поставените от г-жа Е.Г. въпроси, на първо място трябва да се разгледа приетото съвсем наскоро тълкувателно решение на Върховния касационен съд, в което е решен проблемът със задълженията на потребители на „Топлофикация“, които са се отказали от услугите на топлофикационното дружество за жилищата им, находящи се в сгради - етажна собственост. Тъй като в последните години съдилищата в България постановяваха противоречиви решения по поставения казус, по предложение на омбудсмана на Република България, ВКС прие задължително за съдилищата тълкувателно решение, според което ако жилището Ви се намира сграда - етажна собственост, и ако сте се отказали „Топлофикация“ да доставя парно в него, 
вие сте длъжни да плащате суми за доставената топлинна енергия в общите части на сградата - етажна собственост
До поставяне на този въпрос пред ВКС се стигна, тъй като част от съдилищата приемаха в решенията си, че потребителят, който се е отказал от парно, не следва да дължи пари за доставената топлоенергия в общите части на сградата, тъй като за него това се явява „непоискана доставка“ по смисъла на Европейското законодателство и съответно - топлофикационните дружества - доставчици нямат право да таксуват потребителите си за непоискани доставки. Друга част от съдилищата обаче застъпваха противоположната позиция - че „Топлофикация“ доставя топлинна енергия не до всеки един потребител индивидуално, а до сградата - етажна собственост, поради което дори и отделните потребители, отказали се от парното, дължат пари за общите части в сградата. 
В крайна сметка Върховният касационен съд застана на позицията, че клиент на „Топлофикация“ се явяват не отделните собственици/ползватели на апартаменти, а етажната собственост като цяло и единственият вариант да не се плащат сметки за общите части е цялата етажна собственост да не бъде топлоснабдена. 
Отказът от услугите на „Топлофикация“ става с решение на 2/3 от етажните собственици
Казано накратко, ако вие и част от съседите ви не желаете да плащате сметка „сградна инсталация“, следва да се свика общо събрание на етажната собственост и ако 2/3 от етажните собственици желаят да се откажат от услугите на „Топлофикация“, само тогава преставате окончателно да бъдете клиент на топлоснабдителното дружество. 
По отношение на другия поставен от г-жа Е.Г. въпрос, а именно - дали ако в платежното нареждане изрично бъде посочено кои суми, за кои периоди и/или по кои фактури се погасяват, „Топлофикация“ може сама да прецени какво в действителност сте платили - законът в случая е категоричен - 
ако изрично сте посочили кое конкретно задължение погасявате, фирмата няма право да отнесе плащането за друг период
Ако обаче не сте посочили кое задължение погасявате, тогава топлофикационното дружество обикновено отнася плащането ви за най-старите ви задължения, които към момента на  плащането е възможно да са погасени по давност. Обикновено точно това е практиката не само на „Топлофикация“, но и на всички дружества, предоставящи комунални услуги - отнасят плащанията - и към най-старите задължения, за да не можете да претендирате в едно евентуално съдебно производство, че не дължите суми по тях, тъй като са погасени по давност. При положение, че не сте посочили за кой период/фактура плащате, „Топлофикация“ е в правото си да погаси най-старите ви задължения, независимо дали са или не са погасени по давност. В този случай се приема, че е налице доброволно погасяване на стари задължения. Правилото е, че при доброволно плащане на задължения, погасени по давност, не можете да търсите обратно платеното от вас чрез съда.