Експерти на НАП се срещнаха вчера със служители от областната и общинските администрации в региона, за да ги запознаят с новите електронни услуги на приходната администрация. Акцентът бе поставен върху услугите, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП), които позволяват по електронен път да се подават искания за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения, удостоверение от компетентен орган по комплексно административно обслужване (КАО), както и да се заяви начинът на получаване на издадените удостоверения.
Целта на срещата бе областните и общинските служители активно да използват възможността за заявяване на услугата по служебен път и да прекратят да искат удостоверения за наличие или липса на задължения от изпълнителите по ЗОП, както и в случаите, когато това е необходимо за предоставянето на други техни услуги. Удостоверенията могат да бъдат набавени по служебен път от всички администрации с КЕП през интернет портала на агенцията, напомниха от НАП-Русе.
От 1 ноември миналата година НАП предоставя на клиентите си тези електронни услуги и още тогава заинтересованите администрации в региона бяха уведомени за новите възможности. До момента обаче в офиса в Русе има постъпили само 4 заявления за достъп до тях. Затова на проведената среща със специална мултимедийна презентация бяха демонстрирани практическите стъпки за използване на услугите през интернет страницата на агенцията www.nap.bg.