Исторически - така определи завършилите в неделя избори за определяне на шестчленната професионална квота на съдиите в новия Висш съдебен съвет русенският кандидат - съдията от Районния съд Мирослав Йорданов.
Магистратът бе предложен от 47 свои колеги от пет съдилища с мотиви, визиращи богатия му професионален опит, прецизността, взискателността и безпристрастността в работата му и високия му авторитет.
Съдия Йорданов подплати кандидатурата си със стегната концепция, в която бяха посочени както проблеми на съдебната система, така и начини за решаването им. И макар че не успя да се класира на някои от първите 6 места, след втория тур на гласуването зае 15 позиция, което не е лош резултат и показва, че много негови колеги от страната са одобрили идеите му и са го подкрепили, без да го познават. 
Самият съдия Йорданов направи следния коментар: „Изборът на членове на Висшия съдебен съвет, който завърши тази неделя, е исторически, защото за първи път магистратите избираха пряко своите представители в него. За всички колеги е важно, кой ще ги представлява и ще защитава интересите им. Това показва високата избирателна активност. Резултатът сочи, че съдиите искат в бъдещия съвет да има хора с по-голям житейски и професионален опит. Към този извод стигам, предвид факта, че бяха избрани пет върховни съдии и един председател на голям окръжен съд. Пожелавам на новоизбраните членове на Съвета ползотворна и градивна работа. Вярвам, че те ще отстоят независимостта на съдебната система и ще повишат общественото доверие в нея.“