Изграждане на лиман за акостиране на малки плавателни съдове, рехабилитация на кейовите стени на пристанищен терминал Русе-център и подобряване на навигационните условия на три корабни места. Това са предвидените дейности по големия проект, който общините Русе и Гюргево спечелиха по трансграничната програма между България и Румъния и ще изпълнят заедно.
Участъкът, който ще бъде обхванат, започва в западната част срещу пасарелката под Гимназията по облекло и завършва на изток под Дълбокия път под хотел „Рига“. Известният на русенци Конски плаж ще изчезне, като алеята ще бъде разширена навътре с 30-40 метра и ще бъдат направени стълби за слизане по стената, за да се използва за различни спортове и от рибари. Това стана ясно на пресконференция вчера, в която участваха кметовете на Русе и Гюргево Пламен Стоилов и Николае Барбу, ръководителят на проекта и зам.-кмет Димитър Наков и екипът на проекта. Очаква се още тази година да започнат същинските строителните дейности. 
Реконструкцията на кейовата стена се прави с цел да се достигнат дълбочини пред понтонните пристани, които да осигуряват достъп при ниско корабоплавателно и регулационно ниво на пътническите кораби. Кейовата стена ще е надлежно защитена от водите на река Дунав и ще бъде оборудвана с необходимите предпазни устройства за приставане на корабите както при ниски, така и при високи води. 
Кметът Пламен Стоилов отбеляза, че проектът за надграждането на кейовата стена е един от трите стратегически проекта, които изцяло променят визията на крайбрежната зона. С него всъщност общината успешно продължава дейностите по пълното преобразяване на крайбрежната ивица и обръщането на града с лице към реката. Общата инвестиция с европейско финансиране в крайбрежната ивица надхвърлят 26 млн. лева, като трите проекта са взаимно свързани и се предвижда всичко да приключи до края на 2019 година. Най-сложният елемент бяха комуникациите, които преминават от един проект в друг, обясни зам.-кметът Димитър Наков.
Проектът по трансграничната програма е част от политиката на общините Русе и Гюргево за подобряване на  безопасността на транспорта в трансграничния регион и за създаване на безопасна обща трансгранична транспортна инфраструктура.