Cтанфордския университет в САЩ е разработил нова методика, която позволява бързо да се възстанови сърце след инфаркт, съобщиха британски медии.

Учените предлагат да се въвеждат бактерии, които произвеждат кислород в резултат на фотосинтеза. До момента методът е изпробван върху плъхове.

И така, ако кръвоносният съд е блокиран от тромб, сърцето започва да изпитва кислороден гад заради нарушаването на притока на кръв. Но вкарването на способна за фотосинтеза едноклетъчна цианобактерия Synechococcus elongatus може да отстрани въглеродния окис и едновременно с това да се наситят мускулните клетки на сърцето с кислород и захар.

В хода на експеримента учените имитирали инфаркт у гризачите, а след това вкарвали в сърцето цианобактерии. След това сърдечният мускул бил подлаган на облъчване със светлина. Анализът показал, че след 10 минути нивото на кислород в сърцето на гризачите се оказал значително по-висок, отколкото в контролната група и в онези плъхове, на които е била вкарана бактерията, но не са били подложени на светлинно облъчване. След 45 минути в първата група се подобрила работата на камерите на сърцето.

Важно е, че не е имало имунна реакция, което означава, че процедурите са безопасни.

Имат обаче един проблем – откритата операция на сърцето, която носи своите рискове. Сега учените разработват метод за вкарването на бактериите през вените и облъчване без разрязване на гърдите. Така че освен кардиологията новата методика може да преобърне и трансплантологията.