Русенските работодатели очакват темпото на наемане за третотото тримесечие на 2017 г. да остане на относително високи нива, сочи поредното обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта през периода юли-септември. Коригирана съобразно със сезонните колебания прогнозата е +10%, което означава, че броят на мениджърите, които възнамеряват нови хора, надвишава с 10 на сто тези, които възнамеряват да съкращават персонал. По този показател Русе изостава от Пловдив, Варна (+14) и Бургас (+11), но води пред София (+9). Макар изследването да се базира на съвсем малка извадка, данните вдъхват известен оптимизъм. Все пак плановете за наемане на персонал са с 4 процентни пункта по-ниски в сравнение със същия период на миналата година.
Анкетата на „Менпауър България“ се провежда само в петте най-големи областни центъра - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Извадката включва 620 работодатели, отговорили на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на септември 2017 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“.
Очаква се нивата на заетост да се увеличат във всички 10 индустриални сектора през следващото тримесечие. Работодателите от сектора на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите очакват най-силен пазар на труда с нетна прогноза за заетостта от +18%. Стабилно увеличение на числеността на персонала се очаква в сектора на строителството, където прогнозата е +16%, и в три сектора с прогноза от +15% - „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“, „Производство“ и „Търговия на едро и дребно“. В същото време секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“ отчита най-предпазливи планове за наемане на служители с прогноза от +6%.
Големите работодатели споделят най-силните перспективи за наемане с нетна прогноза за заетостта от +25%, следвани от средно големите с прогноза от +14%, докато прогнозите на малките и микропредприятията са съответно +9% и +6%.