„Топлофикация Русе“ ще ореже още веднъж програмата си за изрядни клиенти, ако предложението на Комисията за енергийно и водно регулиране за бюджета на централата през следващия ценови период от 1 юли 2017 г. до 30 юни 2018 г. остане в сегашния си вид. Това съобщи за „Утро“ изпълнителният директор на дружеството Севдалин Желев. На въпроса ще се вържат ли сметките при новите цени, той отговори лаконично - „не“.
Намеренията на „Топлофикация“ са отстъпките за топла вода за бита да останат и през следващия период. Както и досега, за потребен и отчетен първи кубически метър гореща вода ще се плаща пределна цена от 9,00 лева с ДДС, за втория кубик - 6,00 лева с ДДС, а за всеки следващ - 5,00 лева с ДДС. Ще отпадне обаче максималната месечна сума за отопление през зимата, която досега се определяше като кубатурата на дома се умножи по 1 лев с ДДС. 
Както „Утро“ писа, предложението на експертите на КЕВР предвижда увеличение с 9% от 1 юли на цените за битовите абонати на „Топлофикация Русе“. За сметка на това електроенергията от русенския ТЕЦ ще се изкупува по-евтино от предложеното, а 80% от приходите на централата се формират от продажбата на ток. За да намали допълнително цените, регулаторът орязва близо 9 милиона лева от разходите за ремонти, предвидени от дружеството. Сумата включва 8 млн. лева за основен ремонт на парогенератор 5, който все пак трябва да бъде извършен, но ще бъде отчетен като инвестиция и разходите ще се разхвърлят за следващите години. КЕВР орязва и разходите за поддръжка на топлофикационната мрежа и нейната сигурност, намалява и разходите за амортизации в производството. Разходите за закупуване на емисии парникови газове са намалени с 1,18 млн. лева, не признава и доставната цена на въглищата като я намалява от 236,15 лв./т на 176,82 лв./т. 
Новите цени бяха разгледани отново на закрито заседание в КЕВР на 9 юни, предстои да се проведе още едно открито обсъждане на 13 юни. 
Срещу предложенията на регулатора се обяви и „Енерго-Про“, което настояваше за увеличение на цената с 4-5%, а комисията определи 0,22%. Според електроразпределителното дружество, предлаганото решение предвижда еднократно изземване на приход във връзка с корекции за студената зима и инвестиционни разходи. Регулаторът не е взел предвид в изчисленията си цялата тежест в периода на пиковите натоварвания през студената зима, когато предложиха на своите клиенти разсрочване на сметките, оказаха пълно съдействие на ЕСО и платиха над 2 милиона лева допълнителни разходи за балансиранe, твърдят от „Енерго-Про“.