Тарикат ще връща 5000 лева капаро плюс законната лихва на купувач, на когото обещал да продаде апартамента си, като скрил, че върху имота били наложени няколко възбрани.
През лятото на 2016 г. И.И. сключил предварителен договор за покупко-продажба с човек, проявил интерес към жилището. Договорили се за цена от 35 000 евро, като купувачът платил 5000 лева капаро, а останалите пари трябвало да даде при окончателната сделка при нотариус. В контракта продавачът изрично декларирал, че над имота няма наложена възбрана, нито ипотека, нито съдебен спор за него. 
По-късно обаче купувачът решил да направи проверка и се оказало, че върху апартамента има няколко възбрани, което значело, че не може да бъде продаден. Освен това И.И. притежавал само 1/2 идеални части, другата половина била собственост на бившата му съпруга. 
Измаменият купувач провел множество разговори по телефона с продавача, пратил му покана да върне петте хиляди лева, но не ги получил, поради което си ги потърсил чрез съда. Магистратите се произнесли в негова полза, като му присъдили и законната лихва върху парите, а И.И. ще трябва да плати и разноските по водене на делото на излъгания купувач.