От 16 юни завършилите седми клас могат да подават документи, в които да заявяват желанието си в кое средно училище искат да учат. От 12 до 13 юни те трябва да получат служебни бележки с оценките си от изпитите, които ще приложат към документите. 
Всички, които са завършили 7 клас в основни училища в Русенска област, ще подадат документи в своето досегашно училище. Всички ученици от средни училища от Русе, които завършват основно образование след VII клас, ще подават документи в русенското основно „Иван Вазов“. 
Ученици от други региони, които кандидатстват за прием в училища на територията на област Русе, подават документи в избрано от тях основно училище на територията на област Русе. Документите на децата се включват в система, където автоматично се извършва класирането, без да е необходимо учениците да обсаждат гимназиите, където кандидатстват. 
Училищните комисии за приемане на документи ще работят от 16 до 22 юни включително с работно време от 8 до 18 ч всеки работен ден и от 9 до 13 ч в почивните дни, от 11 до 13 юли включително от 8 до 18 ч всеки работен ден.