Рубриката „Русенски истории“, която стартира през февруари тази година на сайта на общинската фондация „Русе - град на свободния дух“, представя едно емблематично, макар и малко позабравено име: на писателя Димитър Вятовски. Инициативата за рубриката на сайта е съвместна на Държавен архив Русе и на фондацията. Публикацията за Вятовски е по повод 90-годишнината на белетриста. 
Димитър Христов Ковачев е роден на 24 май 1927 г. в село Ветово. Вятата, както са го наричали неговите приятели, е част от русенската група на „Сърдитите млади поети“, нарекли себе си така през 60-те години на 20 век по аналогия със „сърдитите млади хора“ в Англия.
Запазените в Архива документи проследяват живота на Вятовски, който е учил в русенската Мъжка гимназия, но я напуска „по материални причини“ и се дипломира в разградската Мъжка гимназия „Никола Й.Вапцаров“. Работил е като библиотекар, в Инспектората по статистика в Русе, редактор на ведомствени вестници. С особена любов пише за родното си село, на което посвещава разказите „Делници в Летово“ и летописа „Родна стряха“. Автор е на много стихотворения, повести и разкази, както и на сценария „Край границата“ в съавторство със Стефка Попиванова, спечелил през 1981 г. първа награда на конкурс в София.