Към 33 лева на декар може да достигнат евросубсидиите за следващия сезон, става ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, с която се определят ставките по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) и по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). 
Ставката за зелените директни плащания за кампания 2016 г. е в размер на 126.17 лв. на хектар, а по СЕПП бенефициентите ще получат сумата от 201,11 лв. за хектар. Така общата сума може да достигне 327,28 лева за хектар или по 32,73 лева за декар.
Към 5 юни общият брой на подадените заявления за кампанията за директни плащания 2017 г. е с хиляда повече спрямо 2016 г., или общо са подадени 115 862 документа. По основната схема за единно подпомагане на площ (СЕПП) са подадени 62 983 заявления, което е с 4.6% повече в сравнение със същия период на миналата година. Общият размер на заявената площ по данни от ИСАК възлиза на над 3,8 млн. хаа (38 млн. дка), от които почти 3,79 млн. ха са заявени по основната схема СЕПП. В сравнение със същия период на миналата година площта е с 3% повече, а също така превишава с 1,8% общо заявената за кампания 2016 г. 
Увеличението на броя заявления и площта за подпомагане показват нарастващия интерес за инвестиции и развитие в българското земеделие. До 14 юни могат да се правят корекции по заявленията без санкции.