След драматичните разрушения, които живeeщите на улиците „Згориград“, „Елин Пелин“ и „Черни връх“ в квартал „Родина“ наблюдаваха по къщите си през последните 4-5 години, за тях най-сетне има светлина в тунела. Правената през 60-те години ВиК инсталация, която оттогава досега само се кърпи, ще бъде подменена. Предвидена е реконструкция на водопровода с дължина 490 метра по ул. „Елин Пелин“ в участъка от бул. „България“ до жп линията на бул. „Родина“. По този начин ще се сложи край на авариите и разкопаването на улиците в квартала.
Според засегнатите собственици на повече от 30 къщи в района причината за тези разрушения по домовете им се дължи на честите ВиК аварии, които са вследствие на амортизираната водопроводна мрежа. В квартала почти няма семейство, което да не се оплаква от нанесените щети. Стените, мозайката и плочките в къщите са напукани, има сцепени покриви, улягания, падащи мазилки. По думите на живеещите в района се е случвало да има месеци, в които от ВиК копаят по пет пъти, а по улиците има множество кърпежи. На някои от местата дори е копано едно върху друго.
След като от ВиК-Русе включиха в инвестиционната си програма смяната на водопровода по улица „Елин Пелин“, авариите, които се дължат на старата водопроводна мрежа, ще останат в историята. Новият водопровод ще бъде изграден с чугунени тръби Ф500 мм на три етапа. Трасето започва в съществуващ проходим колектор на бул. „България“, преминава през кръстовищата с улиците „Милкова ливада“, „Згориград“, „Ибър“, „Белмекен“ „Панагюрище“ и стига до съществуваща шахта преди жп линията. За строително-монтажните дейности по реконструкцията са заделени 210 000 лева. В тази връзка ВиК-Русе обяви и обществена поръчка за избор на изпълнител, като ще се търси оферта с най-ниска цена. На 20 юни ще станат ясни фирмите, които искат да се захванат със смяната на амортизирания водопровод. Докато текат ремонтните дейности, ще бъде въведена временна организация на движението.